Czwartki

17:30

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Kurs "Szkoła dla Rodziców i wychowawców"  to cykl warsztatów opartych na założeniach sprawdzonej metody opracowanej przez A. Faber i E. Mazlish, dzięki którym dowiesz się jak tworzyć lepsze relacje z dziećmi i staniesz się bardziej skutecznym Rodzicem lub Wychowawcą.

„Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje.
I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi.”

J.G. Woititz

Jak zbudowany jest kurs?

Kurs składa się z 10 modułów tematycznych omawianych podczas spotkań stacjonarnych. Spotkania trwają 4 godziny szkoleniowe i odbywają się co tydzień w Opolu. Poniżej znajduje się dokładny opis realizowanych modułów:

Spotkanie 1 - Wprowadzenie

-Jakich zmian oczekuję od mojego dziecka? 

- Jak widzę swoje dziecko? 

Spotkanie 2 - Granice 

- Jakie są moje granice?

- Co utrudnia mi w codziennych kontaktach wyznaczanie i chronienie własnych granic?

Spotkanie 3 - Uczucia

- Rola uczuć w wychowaniu.

- Umiejętność rozpoznawania uczuć swoich i innych.

Spotkanie 4 - Uczucia cz. 2

- Radzenie sobie z uczuciami, sposoby reakcji.

- Akceptacja uczuć a korekta zachowań.

Spotkanie 5 - Zachęcanie do współpracy

- Współpraca i współdziałanie zamiast zakazów i nakazów.

- Co może pomóc w zachęcaniu dziecka do współpracy?

Spotkanie 6 - Kary

- Co zamiast kar?

- Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji.

Spotkanie 7 - Rozwiązywanie konfliktów

- Stosowanie "Metody bez porażek"

- Jak rozwiązywać problemy w praktyce?

Spotkanie 8 - Zachęcanie dziecka do samodzielności

- Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.

- Jak wykorzystywać codzienne sytuacje w zachęcaniu dziecka do samodzielności?

Spotkanie 9 - Uwalnianie od grania ról

- Toksyczna funkcja etykietowania i przypisywania ról.

- Co może pomóc w uwalnianiu dziecka z odgrywania ról?

Spotkanie 10 - Pomocna pochwałą i zachęta

- Rola mądrej pochwały w rozwoju dziecka.

- Jak budować realną samoocenę dziecka?


Prowadzące

Aleksandra Herka

Psycholog z ponad 11-letnim doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, diagnosta. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, twórczości, motywacji, negocjacji i mediacji. Ukończyła kurs realizatora programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".

Joanna Tyburczyk

Psycholog, trener, coach. Od ponad 7 lat prowadzi warsztaty i szkolenia ucząc wykorzystywania wiedzy psychologicznej w życiu codziennym. Prowadzi indywidualne sesje psychologiczne i coachingowe. Ukończyła kurs realizatora programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".


Jaki jest koszt udziału w kursie?

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Projekt finansowany jest ze środków budżetu Urzędu Miasta Opola


Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń

tel. 889 065 152

Napisz

fundacja.tandem@gmail.com